Industri Nyheder

Arbejdsprincippet for brintmaskinen

2022-02-22
Brintmaskinentager flydende ammoniak som råmateriale, fordamper i fordamperen efter at være blevet trykket af den flydende ammoniak trykreduktionsventil og kommer derefter ind i nedbrydningsovnen. Dekomponeringsovnen er udstyret med aktiveret nikkelkatalysator, som nedbrydes ved en temperatur på 800 ℃ - 850 ℃. Efter nedbrydning udveksler højtemperaturgassen varme med gasformig ammoniak i varmeveksleren, nedbrydningsgassen afkøles, og gassen ammoniak genvinder varme og opvarmes, inden den kommer ind i nedbrydningsovnen til nedbrydning. Samtidig blev blandingen af ​​75% hydrogen og 25% ammoniak opnået.(brint maskine)

(brint maskine)Blandingen skal generelt ind i gasrensningssystemet (tørring) for at fjerne resterende vand og andre urenheder. (brintmaskine) Tørretumbleren er generelt udstyret med to sæt, et til at absorbere vandet og andre urenheder i blandingen, og det andet til at desorbere vandet og resterende nitrogen i opvarmet tilstand (generelt 300-350 ℃), for at opnå effekten af ​​regenerering og genbrug.